Co můžete vyhrát?

Slevu na výrobu internetové prezentace v rozsahu vhodném pro každého.

Cena takovéto prezentace se průměrně pohybuje kolem 15 000,- Kč bez DPH.  Výherce 1. ceny obdrží slevu na výrobu této prezentace ve výši 10 000,- Kč.

Co za to?

1) Sdílení (Veřejný) naší soutěže na FB minimálně po dobu do 02.08.2019

2) Odeslání registrace do soutěže

3) Úhrada zálohové faktury na 50% ceny prezentace do týdne od ukončení registrace do soutěže

Kdy?

Soutěž probíhá od chvíle vyhlášení soutěže do 31.07.2019

Losování proběhne dne 01.08.2019.

Možnost přihlášení odběru výher je do 09.08.2019. 

Registrace do soutěže "Léto 2019" na serveru NoDesign.cz

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami soutěže.
Účast v soutěži je právně nevymahatelná. Pořádající soutěže má výhradní právo kdykoliv soutěž ukončit či odmítnout účastníka soutěže. Veškerá komunikace probíhá pouze elektronicky.

Děkuji! Vaše zpráva byla odeslána.
Nelze odeslat vaši zprávu. Opravte chyby a zkuste to znovu.

Podmínky a pravidla

Soutěží se o slevu na výrobu webové prezentace v rozsahu Hlavička, Patička, 7 sekcí/stránek - z toho po jedné titulka, galerie, kontakt. Cena nezahrnuje cenu doménového jména, provozu webové prezentace a grafických podkladů - fotky, video, texty. Cena vzorové prezentace pro tento případ byla stanovena na částku 15 000,- Kč. Rozsahem může být za vzorovou prezentaci bráno např. www.urajmunda.cz.

Soutěž probíhá od vyhlášení do 31.07.2019 a to včetně. Losování výherců proběhne dne 01.08.2019. Losováno bude 5 výherců, kdy každý obdrží slevu 5 000,- a k tomu slevu v rozsahu 1 000,- až 5 000,- Kč dle pořadí vylosování od nejvyšší výhry a dále 20 výherců obdrží slevu 5 000,- Kč. Tedy bude celkem losováno 25 výherců kdy budou výhry po jedné v ceně od 10 000,- do 6 000,- pro každého z prvních pěti výherců a následně 20 vylosovaných obdrží slevu v hodnotě 5 000,- Kč. Losováno bude generátorem náhodných čísel, kdy bude vylosováno číslo v rozsahu odpovídajícím době probíhající soutěže. Výhercem se stane soutěžící, kterého čas registrace bude nejblíže vylosovanému číslu ( Losováno bude pomocí PHP generátoru náhodných čísel a použitím fce. Time(), která vrací počet sekund uplynulých od 1.1.1970.).

Vylosování výherci budou neprodleně kontaktování mailem a jejich záznam z pole "Firma/Jméno Příjmení" bude zveřejněno na této stránce v místě umístění současného registračního formuláře.

Podmínkou přiznání výhry je
- veřejné sdílení odkazu na soutěž na strankách www.facebook.com po dobu minimálně do 02.08.2019 
- vyplnění registračního formuláře na stránkách www.NoDesign.cz
- uhrazení zálohové faktury na 50 % zbývající ceny webové prezentace do 09.08.2019

Po vylosování bude kontaktní mail obsahovat i souhlas s přijetím výhry a souhlas k zaslání zálohové faktury na zbývající částku. V případě odmítnutí výhry se náhradní losování neprovádí. V případě neuhrazení zálohové faktury nebo její pozdní úhrada ( úhradou se rozumí připsání částky na peněžní účet pořadatele ), se toto považuje za odmítnutí výhry. Účastníci soutěže nemají právo požadovat výměnu výhry za peněžní či jiné plnění.

Práce na výrobě prezentace budou prováděny dle dohody podle času dodání podkladů (texty, fotografie, video). Prezentace budou zpracovávány postupně nejpozději však do 31.12.2019. V připadě nedodání podkladů do 14 dnů před tímto datem se považuje toto za zrušení dohody a odstoupení od smlouvy. Toto není nárokem pro vrácení částky uhrazené jako záloha na provedené práce. 

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami soutěže a poskytujete tímto souhlas ke zpracování předaných dat. Provozovatel soutěže se zavazuje, že data nebudou předána třetím subjektům.
Účast v soutěži je právně nevymahatelná. Pořádající soutěže má výhradní právo kdykoliv soutěž ukončit či odmítnout účastníka soutěže. Veškerá komunikace probíhá pouze elektronicky.